GHP_Studie_artikelbild

Studie: Patienter friskare och lyckligare – av överviktskirurgi

Att fetma är skadligt för hälsan och kan ge allvarliga följder har länge konstaterats, men vetenskapliga studier visar även att fetma kan påverkas av djupare orsaker som grundar sig i bland annat genetik.
Att ändra livsstil och kostvanor räcker därför inte alltid – och kirurgi kan i dessa fall vara mer effektivt både på kort och lång sikt.  

Statistik visar att ungefär hälften av den svenska befolkningen mellan 16-84 år lider av övervikt eller fetma, siffror som fortsätter att öka. Fetma är en folksjukdom som uppstår av en obalans när energiintaget är större än energiförbrukningen. Det finns olika grader av fetma men alla bör tas på allvar då de kan ha en direkt eller successivt skadlig effekt på såväl den fysiska som psykiska hälsan då kroppen utsätts för påfrestningar som i sin tur ökar risken för följdsjukdomar, som bland annat diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och sömnapné. Fetma kan i många fall även kopplas till depression då livskvaliteten försämras genom bland annat sjukdomar, men också på grund av vardagliga begränsningar så som minskad rörelseförmåga, trötthet och sämre självkänsla. Flera forskare menar även att de som lider av fetma löper ökad risk att dö i förtid.
Är du överviktig och vill veta mer om överviktskirurgi? Läs mer här

Fetma kan bero på faktorer som ärftlighet, livsstil och psykisk ohälsa men även läkemedel, boendemiljö och ekonomi. Studier visar att vissa kan ha lättare att utveckla fetma beroende på sin ämnesomsättning, vilket påverkar förmågan att bränna och lagra kroppsfett. För att lyckas gå ner i vikt kan de därför behöva individuell hjälp när det kommer till att ändra tankemönster kring sin livsstil. Samtidigt kan de genetiska förutsättningarna för att lyckas gå ner i vikt – och framförallt hålla den – skilja sig från person till person. Beroende på hur kroppen fungerar kan den som har genomgått en viktnedgång genom till exempel bantning lätt falla tillbaka, då kroppen vill återgå till sitt ursprung. För många kan därför överviktskirurgi vara det enda sättet att lyckas.

Minskade hungerskänslor
Överviktskirurgi kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom Gastric bypass och Sleeve gastrectomy, två av de vanligaste metoderna i Sverige. Metoderna justerar funktioner i magsäcken som kan hjälpa till att påverka kroppens energibehov och därmed förhålla sig till energiintag och energiförbrukning på ett mer hälsosamt sätt. Till skillnad från olika dieter kan översiktskirurgi dels bidra till minskade hungerkänslor men även till att minskad volym mat krävs för att ge mättnadskänslan, vilket kan resultera i viktnedgång.
Vill du gå ner i vikt? Läs mer om GHP Kirurgkliniken Stockholm här

Vilken effekt operationen har kan skilja sig från person till person men gemensamt för båda ingreppen är att de har en långsiktig påverkan. Generell viktnedgång efter ett Sleeve Gastrectomy-ingrepp brukar pågå i upp till två år efter operationen och det är inte ovanligt att man då har gått ned ungefär 65 procent av sin övervikt, medan studier visar att många efter en Gastric bypass-operation har tappat 75 procent av sin övervikt under samma tid. 

Minskad risk för följdsjukdomar
Svensk forskning visar dessutom att överviktskirurgi kan minska risken att drabbas av allvarliga följdsjukdomar, vilket leder till att många upplever en förbättrad livskvalitet. De flesta upplever även ett starkare psykiskt välmående och att de känner sig lyckligare då resultatet av operationen ofta öppnar upp för en känsla av nystart där man kan börja om och göra rätt under nya förutsättningar. 

Linnea Juto är dietist på GHP Kirurgkliniken. Hon understryker att man efter operationen själv behöver jobba aktivt med matval, beteende och måltidsmönster för att uppnå bästa möjliga resultat.
– För att du ska få i dig det du behöver är det viktigt att både äta väl sammansatta måltider och att ta sina ordinerade vitamin- och mineraltillskott. Det är också viktigt att tugga noggrant och att låta måltiderna ta tid. Beroende på hur ens matvanor ser ut innan operationen kan det i början kännas som att det är stora förändringar, säger hon.

Att ändra tankemönster och rutiner över en natt är inte alltid det enklaste även om ingreppet i sig kan ha en motiverande effekt. Det finns därför hjälp att få med både dietrådgivning och KBT-terapi hos GHP Kirurgkliniken Stockholm, med syfte att hjälpa patienten att inte falla tillbaka i gamla tankemönster.
Vill du veta mer om hur GHP Kirurgkliniken Stockholm arbetar? Klicka här

Som vid alla operationer finns det även risker vid kirurgisk behandling av fetma. Generella  komplikationer som kan uppstå i samband med en operation är till exempel sårinfektion, blodpropp, lunginflammation eller besvär med ärrbråck. Dessa kan ofta behandlas med gott resultat och leder sällan till långvariga men.

Finns flera finansieringsalternativ
Priserna för överviktskirurgi varierar mellan 80 000-90 000 kronor, vilket de flesta betalar privat. Det finns dock finansieringsalternativ, såsom avbetalning och bruttolöneavdrag, vilket innebär att arbetsgivaren betalar ut mindre lön till den anställda i utbyte mot att den anställda får privatsjukvård betald. 

Det finns i vissa fall även möjlighet att få vård via landstinget och sin vårdgaranti, men för att det ska godkännas krävs det att patienten har ett väldigt högt BMI och kan visa på en försämrad hälsa eller flera dokumenterade försök att gå ner i vikt. I de fall då patienten har ett så pass högt BMI att det till och med kan anses vara för riskfyllt att genomföra en operation krävs det att patienten går ner i vikt redan innan operationen för att ingreppet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Oavsett fetmans grad är det primära syftet med översiktskirurgi alltid att uppnå en förbättrad hälsa. 
Lär mer om de olika behandlingarna och boka ett utvärderingsbesök här

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.