Human hands with pen making totes on paper in clipboard

Dietisten: "Många är experter på att banta"

Övervikt och fetma leder ofta till bristande självkänsla – särskilt om du har gjort allt för att försöka tappa extrakilon. Många överväger överviktskirurgi, men det krävs ofta mer än bara ett kirurgiskt ingrepp för att lyckas gå ner i vikt – och behålla den.
– Hos GHP Kirurgkliniken Stockholm får du hjälp av ett specialistteam som ser till att du fortsätter att må psykiskt och fysiskt bra, även efter operationen, säger Katarina Lunner, KBT-terapeut.

Att genomgå en överviktsoperation är för många ett av de största besluten man tar i livet. Hos GHP Kirurgkliniken Stockholm på Sophiahemmet i centrala Stockholm finns en lång erfarenhet av översiktskirurgi. Här arbetar sköterskor och kirurger nära bland annat dietister och terapeuter för att kunna erbjuda sina besökare specialistvård genom hela processen.

– Under de senaste åren har GHP Kirurgkliniken Stockholm arbetat med tankesättet att en operation bara är ett verktyg för att hjälpa dig att gå ner i vikt. När du kommer till oss möts du därför av ett specialistteam som följer dig genom hela processen och ser till att du inte bara genomgår operationen men också fortsätter att må bra, både psykiskt och fysiskt, säger Katarina Lunner, KBT-terapeut.

”Känner ofta ett mindervärde”
Katarinas roll som KBT-terapeut är att fokusera på individens beteendemönster och livsstil. Hon berättar att många av de hon möter känner att de blir bedömda av sin omgivning.
– Övervikt är väldigt stigmatiserat i samhället och många upplever att omgivningen ifrågasätter deras val att genomgå en operation, vilket gör att de ofta känner ett mindervärde. Vi undersöker i ett tidigt skede om det finns någon tendens till nedstämdhet, depression eller om man har en osund alkoholkonsumtion.

Det finns en rad psykologiska faktorer som kan påverka våra matvanor och många människor äter som en reaktion på negativa känslor såsom nedstämdhet eller ilska. Det är vanligt att se fetma som en svaghet, som ett livsstilsval att äta för mycket och motionera för lite eller som en följd av bristande viljestyrka – men ofta är det fysiska eller psykiska sjukdomar som ligger bakom.
Vill du veta mer om vanliga bakomliggande orsaker? Klicka här

Experter på att banta
Majoriteten av de som genomgår en överviktsoperation hos GHP Kirurgkliniken Stockholm har ett BMI, Body Mass Index, på över 35. Innan en behandling beviljas krävs det att man har gjort seriösa försök att gå ner i vikt på egen hand – vilket många gör genom att förändra sin kost. Enligt dietisten Linnea Juto är många av de hon träffar experter just på att banta.
– De flesta kan gå ner i vikt men många har problem med att hålla vikten. En stor del av de jag träffar går ständigt på dieter som inte fungerar i längden, vilket har lett till en uppgivenhet och trötthet. Jag vill få dem att tycka om att äta och få en sund relation till mat, säger hon.

Smakpreferenserna ändras
Ett för stort energiintag eller en kombination av det tillsammans med en för liten energiförbrukning är en vanlig faktor bakom övervikt och fetma. Att få i sig mer energi än vad man gör av med leder ofta till ett energiöverskott som lagras i kroppen som fett. Men det kan även vara psykologiska aspekter som ligger bakom. Linnea berättar att efter en operation blir det naturligt att man inte kan äta lika mycket som tidigare.
– Det är många som upplever att deras smakpreferenser ändras efter en operation och att saker som de har älskat tidigare inte faller dem i smaken längre. Om man innan operationen har haft ett sötsug kan detta försvinna helt, och mer ren kost såsom grönsaker och fisk föredras. Även om mycket ändras naturligt efter operationen så är det nödvändigt att aktivt förändra sina matvanor och sin relation till mat, säger hon.

Förutom att majoriteten av medicinska problem som såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck, sömnapné eller ledvärk ofta förbättras eller försvinner efter en operation ser terapeuten Katarina även en stor personlig vinning för de som väljer överviktskirurgi.
– I samband med att man tar det här stora beslutet börjar man sätta fokus på sitt eget liv. Vi ser ofta att individer börjar ta tag i saker som de har satt på vänt och vågar utforska nya områden i livet efter en operation. Vissa som kanske haft svårt att sätta gränser börjar säga ifrån och se till sig själva, säger hon.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.