Peter Loogna om sina 20 år som överviktskirurg – det har hänt

Det har skett ett paradigmskifte inom överviktskirurgins värld. Det menar Peter Loogna som arbetat som överviktskirurg i över 20 år – och utfört över 4 000 operationer. Här berättar han om operationen och avslöjar varför den kan vara livsviktig för fler än enbart överviktiga.

Sedan 2007 arbetar Peter Loogna, leg. läkare, som överviktskirurg på GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet i Stockholm. Han var en av de som initierade Sophiahemmets överviktsenhet, men har egentligen arbetat med kirurgisk överviktsbehandling sedan länge. Redan 1991 började han med överviktskirurgi i Örebro.

– På den tiden gjordes öppna operationer, det vill säga operationer med stora snitt, och överviktskirurger hade ett halvdåligt rykte och kollegor som ifrågasatte fettkirurgi som yrkesval. Det var inget statusyrke direkt bland kirurgkretsar.

Men bara några år senare, runt 2007, märktes en markant och ihållande förändring.

– Titthålskirurgi fick ett ordentligt genomslag och betraktades plötsligt som en tekniskt komplicerad och svår operation. Det gav kollegorna andra ögon för vad man gjorde.

Vill du veta mer om GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet i Stockholm? Klicka här!

Mer än bara viktlösning
I dag har Peter Loogna utfört över 4 000 operationer. Det gör honom till specialist i titthålskirurgi på Sophiahemmet. Operationsmetoderna här är tre till antalet: Gastric bypass, gastric sleeve och gastric balloon – och anledningarna att genomföra en operation är fler än att bli av med kraftig övervikt.

– Vi tittar inte bara på om du gått ner 45 eller 40 kilo, vi vill se hur faktorer som livskvalitet och hälsa ökar med operationen, de är de viktigaste måtten.

Operationen kan nämligen förbättra flera medicinska tillstånd, förklarar Peter. Till exempel högt blodtryck, diabetes, sömnapné, reflux, inkontinens, migrän och sura uppstötningar.

– Det pågår också mycket forskning kring sambandet mellan övervikt och typ 2-diabetes och nya internationella riktlinjer rekommenderar operation till den med typ 2-diabetes och ett BMI över 40, säger han och fortsätter:
– Det gör att det finns en överlevnadsvinst i att göra en operation och det är ekonomiskt lönsamt för alla. Skulle du till exempel bota en diabetessjukdom reduceras kontroller och en annars livslång medicinkonsumtion.

Logistik för uppföljning
Vidare poängterar Peter att det inte bara är operationen enskilt som är central för att den ska få lyckad och önskad effekt.

– Vi är noga med att följa upp våra patienter. Patienter som kommer på efterkontroller har visat sig ha en bättre viktnedgång och håller vikten bättre än de som inte kommer på efterkontroller.

Efterkontrollerna görs med ett team beståendes av kbt-terapeuter, läkare, sjuksköterskor och dietister. De följer patienter i upp till fem år, ibland även längre, och tittar på till exempel ätmönster, sömn och stress, berättar Peter.

85 procent lyckas
Den långa uppföljningen ger Sophiahemmet en unik position i branschen och kanske ligger det bakom det faktum att 85 procent av deras opererade patienter behåller sin nya vikt – och livskvaliteten och hälsan som kommer med den.

– De andra 15 procenten som opereras kan gå upp mer än önskvärt, det kan vara så att de faller i gamla vanor och får i sig för mycket kalorier. Jag ser på överviktssjukdomen som en kronisk sjukdom som är svårbehandlad, därför är det viktigt med långa uppföljningstider så att man kan hjälpa och fånga upp de som riskerar dåliga vanor igen, avslutar Peter.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.