Här är den nya viktminsknings-behandlingen – överviktskirurgen berättar

Endoskopisk sleeve gastroplastik (ESG) är namnet på den nya viktminsknings-behandling som seglat upp som alternativ till klassiska viktminskningsoperationer. Här berättar Peter Loogna, överviktskirurg på GHP Kirurgkliniken, allt du behöver veta om den nya metoden.

Det var sex år sedan (2013) som viktminskningsoperationerna gastric bypass och gastric sleeve fick sällskap av den då nya metoden Endoskopisk sleeve gastroplastik (ESG). Metoden skiljer sig från traditionella operationer eftersom det inte rör sig om en operation. Det gör den lämplig för en bred målgrupp.

– Av de patienter som fyller kriterierna för överviktsoperation är det endast en procent som går vidare till operation. Många av de som fyller kriterierna för operation är rädda för det operativa ingreppet. Där skulle ESG kunna utgöra ett alternativ, säger Peter Loogna, överviktskirurg på GHP Kirurgkliniken.

För att få göra en Endoskopisk sleeve gastroplastik behöver vissa kriterier uppfyllas. Du ska vara mellan 18 och 60 år och ha ett BMI mellan 30 och 40.

Vill du veta mer om metoden med ESG? Klicka här

”Syr ihop magsäcken från insidan”
Peter Loogna berättar att ingreppet görs i narkos och tar cirka 60 minuter – utan några snitt.

– Man syr ihop magsäcken från insidan med hjälp av ett gastroskop, förklarar han.

Efter operationen minskar magsäcken med 80 procent.

– Du kommer inte kunna äta lika stora portioner som tidigare och du får en tidigare mättnadskänsla.

Eftersom metoden är relativt ny har den inte hunnit utvärderas som traditionella metoder, men ska ha en lägre komplikationsrisk.

– Vi saknar långtidsresultat men riskerna för allvarlig komplikation är lägre jämfört med de vid en operativ behandling. Det vi vet är att du kan må illa och ha ont i magen de första dagarna.

Kommer med flera fördelar
Trots att metoden inte hunnit utvärderas ordentligt är fördelarna med ESG flera och det har hunnit bli en vanlig internationell behandlingsmetod.

– Om du inte går ner tillräckligt kan den kompletteras genom att fler stygn sätts dit. Upplever du någon bieffekt, komplikation eller inte är nöjd med viktnedgången och istället vill göra en riktig överviktsoperation kan man ta bort stygnen.

De studier som gjorts visar att ESG ger en viktnedgång på mellan 10 till 20 procent hos över 75 procent efter två år. En annan studie visar på 15 procents viktnedgång efter fem år. Trots goda resultat går det inte att garantera ett visst resultat eftersom det beror på patientens engagemang och om behandlingen följs med tillhörande kostanvisningar, menar Peter Loogna.

– Du måste vara beredd att förändra din livsstil med bra kost och motion.

Satsar på gedigna uppföljningsprogram
För att du ska få till dina livsstilsförändringar erbjuder GHP Kirurgkliniken ett uppföljningsprogram där du som patient bland annat har kontakt med en dietist och terapeut.

– Vi har planerat att följa upp våra patienter i fem år. Då tittar vi på vikt, matvanor och gör regelbundna tester. Övervikt och fetma är en kronisk livslång sjukdom och det är viktigt att ha lång uppföljningstid.

För att addera ytterligare en säkerhetsparameter kommer den brasilianska kirurg som tog upp tekniken att vara med Peter Loogna som mentor under de tio till 20 första fallen.

– Vi kommer tillsammans se till att allt blir korrekt utfört, avslutar Peter Loogna.

Här kan du läsa mer om metoden med ESG

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Peter Loogna om sina 20 år som överviktskirurg – det har hänt

Det har skett ett paradigmskifte inom överviktskirurgins värld. Det menar Peter Loogna som arbetat som överviktskirurg i över 20 år – och utfört över 4 000 operationer. Här berättar han om operationen och avslöjar varför den kan vara livsviktig för fler än enbart överviktiga.

Sedan 2007 arbetar Peter Loogna, leg. läkare, som överviktskirurg på GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet i Stockholm. Han var en av de som initierade Sophiahemmets överviktsenhet, men har egentligen arbetat med kirurgisk överviktsbehandling sedan länge. Redan 1991 började han med överviktskirurgi i Örebro.

– På den tiden gjordes öppna operationer, det vill säga operationer med stora snitt, och överviktskirurger hade ett halvdåligt rykte och kollegor som ifrågasatte fettkirurgi som yrkesval. Det var inget statusyrke direkt bland kirurgkretsar.

Men bara några år senare, runt 2007, märktes en markant och ihållande förändring.

– Titthålskirurgi fick ett ordentligt genomslag och betraktades plötsligt som en tekniskt komplicerad och svår operation. Det gav kollegorna andra ögon för vad man gjorde.

Vill du veta mer om GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet i Stockholm? Klicka här!

Mer än bara viktlösning
I dag har Peter Loogna utfört över 4 000 operationer. Det gör honom till specialist i titthålskirurgi på Sophiahemmet. Operationsmetoderna här är tre till antalet: Gastric bypass, gastric sleeve och gastric balloon – och anledningarna att genomföra en operation är fler än att bli av med kraftig övervikt.

– Vi tittar inte bara på om du gått ner 45 eller 40 kilo, vi vill se hur faktorer som livskvalitet och hälsa ökar med operationen, de är de viktigaste måtten.

Operationen kan nämligen förbättra flera medicinska tillstånd, förklarar Peter. Till exempel högt blodtryck, diabetes, sömnapné, reflux, inkontinens, migrän och sura uppstötningar.

– Det pågår också mycket forskning kring sambandet mellan övervikt och typ 2-diabetes och nya internationella riktlinjer rekommenderar operation till den med typ 2-diabetes och ett BMI över 40, säger han och fortsätter:
– Det gör att det finns en överlevnadsvinst i att göra en operation och det är ekonomiskt lönsamt för alla. Skulle du till exempel bota en diabetessjukdom reduceras kontroller och en annars livslång medicinkonsumtion.

Logistik för uppföljning
Vidare poängterar Peter att det inte bara är operationen enskilt som är central för att den ska få lyckad och önskad effekt.

– Vi är noga med att följa upp våra patienter. Patienter som kommer på efterkontroller har visat sig ha en bättre viktnedgång och håller vikten bättre än de som inte kommer på efterkontroller.

Efterkontrollerna görs med ett team beståendes av kbt-terapeuter, läkare, sjuksköterskor och dietister. De följer patienter i upp till fem år, ibland även längre, och tittar på till exempel ätmönster, sömn och stress, berättar Peter.

85 procent lyckas
Den långa uppföljningen ger Sophiahemmet en unik position i branschen och kanske ligger det bakom det faktum att 85 procent av deras opererade patienter behåller sin nya vikt – och livskvaliteten och hälsan som kommer med den.

– De andra 15 procenten som opereras kan gå upp mer än önskvärt, det kan vara så att de faller i gamla vanor och får i sig för mycket kalorier. Jag ser på överviktssjukdomen som en kronisk sjukdom som är svårbehandlad, därför är det viktigt med långa uppföljningstider så att man kan hjälpa och fånga upp de som riskerar dåliga vanor igen, avslutar Peter.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Så gick tidigare elitsimmaren Peter från 120 till 78 kilo

Läraren Peter, 47, var elitsimmare i sin ungdom men efter en olycka kunde han inte fortsätta träna på samma nivå. På kort tid visade vågen tresiffrigt och 120 kilo. Efter en Gastric Bypass-operation hos GHP Kirurgkliniken väger han i dag 78 kilo – och avslöjar att livskvaliteten har ökat enormt.

Hjärt- och kärlsjukdomar, sömnsvårigheter, ofrivillig barnlöshet och diabetes. Det är bara några av riskerna som kommer med en kraftig övervikt. Läraren Peter, 47, hade under hela sin ungdom varit normalviktig – och elitsimmare. Det var först när han var i 20-års åldern som han drabbades av kraftig övervikt efter att ha varit med om en MC-olycka som hindrade honom från att fortsätta träna i samma utsträckning.

Nu vägde han 120 kilo till sina 174 centimeter. Tillsammans med ett bukomfång på 126 centimeter signalerade hans BMI på 39,6 att han led av allvarlig fetma.

– Jag åt samma portionsstorlekar som tidigare, trots att jag lagt av med min träning. Det gjorde att jag successivt gick upp i vikt, berättar han.

Led inte ensam
Men Peter led inte ensam av sin kraftiga övervikt. Han hade inte ork till att leka med sina barn och vara där för sin familj. Dessutom ledde övervikten till att han utvecklade halsbränna, sura uppstötningar och en gastroskopi avslöjade att han fått övre magmunsbråck.

– Jag var tvungen att ta magsårsmedicin regelbundet för att kupera mina symptom.

Från överviktig till normalviktig
Efter flera misslyckade viktminskningsförsök med kostförändringar bestämde Peter sig för att genomföra en Gastric Bypass-operation hos GHP Kirurgkliniken. Operationen minskar magsäckens volym och förmågan att äta.

– När du äter får du en tidigare mättnadssignal till hjärnan vilket gör att du känner dig mindre hungrig, blir mätt snabbare och därmed äter mindre, säger Peter Loogna, kirurg på GHP Kirurgkliniken.

Vill du veta hur en Gastric Bypass-operation går till mer exakt? Klicka här!

Ett år efter avslutad operation väger i dag Peter 78 kilo.

– Min livskvalitet har blivit betydligt förbättrad nu. Jag kan leka med barnen och känner mig mer energifylld. Dessutom är min halsbränna helt borta och jag har slutat med min magsårsmedicin, avslutar han.

Vill du också göra en Gastric Bypass-operation? Klicka här för att kontakta GHP Kirurgkliniken!

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Så gick Sandra ner 30 kilo med en Gastric sleeve-operation: ”En befrielse”

Med en längd på 165 centimeter, 105 kilo på vågen och ett bukomfång på 115 centimeter hade Sandra, 25, ett BMI (Body Mass Index) på 38,6 som signalerade ”allvarlig fetma”. Jojobantningar, misslyckade bantningsförsök, knäproblem och en hormonell rubbning ledde henne in mot en Gastric sleeve-operation. I dag är hon 30 kilo lättare – och betydligt gladare.

– Det är en stor befrielse, säger hon.

Sandra, 25, hade sedan barnsben varit överviktig. Redan i puberteten påbörjade hon sina bantningsförsök som istället för att leda till en reell viktnedgång gjorde henne till en klassisk jojobantare där hon gick upp och ned i vikt om vartannat. Men hennes BMI (Body Mass Index) var en tydlig varningssignal. Med 105 kilo och en längd på 165 centimeter låg hon inte bara i riskzonen för att drabbas av en rad olika följdsjukdomar – hon fick nu även knäproblem som begränsade henne ytterligare i sin fysiska aktivitet och hoppet om att vågen skulle närma sig tvåsiffrigt var svagt.

I samma veva diagnostiserades Sandra med ett PCOS-syndrom. Det beskrivs som en hormonell rubbning och kom även att bromsa henne i sin önskan om att en dag bli mamma.

– Jag gick med i flera viktklubbar och testade flera olika dieter, men jag gick som mest ner tio kilo, berättar hon.

En dag fick hon nog
Det var under 2016 som Sandra bestämde sig för att förändra sin situation när hon genomgick en så kallad Gastric sleeve-operation hos GHP Kirurgkliniken.

– Det innebär att den yttre magsäcken opereras bort och att magsäckens volym reduceras från drygt två liter till 100 milliliter. Det i sin tur gör att aptiten minskar och att viktnedgången blir lättare, säger Peter Loogna, kirurg på GHP Kirurgkliniken.

Efter bara ett år Sandra tack vare operationen lyckats gå ned 30 kilo. Det har bidragit till att hennes BMI nu sjunkit till 29,4.

– Det är första gången i mitt liv nu som jag inte behöver tänka på mat. Innan har jag alltid funderat på hur många kalorier jag stoppar i mig och har konstant haft ett dåligt samvete.

Klicka här för att läsa mer om hur en Gastric sleeve-operation går till!

”En stor befrielse”
Bara ett och ett halvt år efter operationen har hon inte bara lyckats nå en mer hälsosam vikt. Hon har även blivit gravid. Hon berättar att hon har gått upp några kilon i vikt i samband med graviditeten, men att hon i övrigt behåller sin vikt sedan operationen.

– Nu kan jag slappna av på ett helt annat sätt. Det är en stor befrielse, avslutar hon.

Vill du också göra en Gastric sleeve-operation? Klicka här för att kontakta GHP Kirurgkliniken!

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Mannen på bilden är inte Bengt Foto: Mostphotos

Så kunde en Gastric sleeve återuppliva Bengts fritidsintresse

Övervikt är ofta förknippat med ett antal olika följdsjukdomar. För Bengts del var ändå det besvärligaste att behöva ge upp golfen på grund av den dåliga kondition som hans övervikt ledde till.  En sleeve operation år 2014 blev vändningen.

Bengt är i dag 58 år gammal. Så länge han kan minnas har han varit överviktig, något som alltid varit normen inom hans släkt, då även de flesta av dem är överviktiga. Som mest vägde Bengt 150 kilo. Vid några bantningsförsök på egen hand lyckades han gå ned hela 20 kilo, men efter ett tag pekade alltid vågen uppåt igen. År 2014 valde Bengt att vända sig till GHP Kirurgkliniken i Stockholm.

– När Bengt sökte sig till oss vägde han 145 kilo och hade ett bukomfång på 140 centimeter. Som många andra i hans situation åt han mediciner för sitt höga blodtryck och sin typ 2-diabetes, säger Peter Loogna, ansvarig kirurg på GHP Kirurgkliniken, och fortsätter;

– Han hade även höga blodfetter och var tvungen att sova med CPAP-maskin för sömnapnén. Men det besvärligaste för honom var att han hade varit tvungen att ge upp golfen på grund av sin dåliga kondition.

Vill du veta mer om GHP Kirurgklinikens överviktsoperationer? Klicka här

Reducerade magsäcken med två tredjedelar 

Bengt genomgick till slut en Gastric sleeve operation. En Gastric sleeve operation innebär att man reducerar magsäckens storlek med cirka två tredjedelar. 

– Reduceringen sker genom att den yttre delen av magsäcken opereras bort och görs om till ett smalt rör. I och med detta tar man även bort den del av magen som producerar Ghrelin som är ett hungershormon. Resultat blir en minskad aptit och därmed går man ned i vikt, förklarar Peter.

Intresserad av Gastric sleeve? Läs mer här

Golfar igen och äter färre mediciner

Ett halvår efter sin operation hade Bengt gått ned 25 kilo. Redan då kunde han halvera sin diabetesmedicin. Ett år efter operationen hade han gått ned hela 50 kilo och kunde då sluta med både blodtrycks- och diabetesmediciner. Men det allra bästa är att han fått bättre kondition och därmed har kunnat ta upp golfen igen. 

– För mig som kirurg är det här med livskvalitet en stor del av det jag eftersträvar. En Gastric sleeve operation eller en Gastric bypass handlar inte bara om att gå ned i vikt, utan om att kunna göra sådant som ger ens liv mening och glädje, avslutar Peter.  

Ta reda på mer om GHP Kirurgkliniken

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Gick ner sex klädstorlekar: ”Har fått byta garderob"

Hon hade fött två barn, åt felaktigt och levde ett stillasittande vardagsliv.
Trots att Brittis, 62, provat olika dieter lyckades hon inte bli kvitt övervikten – innan hon gjorde en gastric sleeve-operation.
– Det tog tid att inse att jag inte var så stor längre, säger hon.

När Brittis, 62, fick ärva lite pengar bestämde hon sig för att äntligen ta tag i sin övervikt. Hon hade ökat kraftigt i vikt efter två graviditeter, felaktiga matvanor och ett stillasittande liv i vardagen.

– Jag hade provat ”allt” i form av dieter men lyckades inte bli av med övervikten. När jag fick de här pengarna hade jag funderat på operation länge och bestämde mig för att göra det.
Funderar du också på att göra en överviktsoperation? Här kan du läsa mer

Hon läste på om olika metoder och bestämde sig slutligen för gastric sleeve, en operation hon tyckte verkade vara lite enklare än gastric bypass för henne som patient. Hon tog kontakt med GHP Kirurgkliniken på Sophiahemmet och fick träffa läkaren Peter Loogna och en dietist. De pratade om hur processen skulle gå till och redan efter tre veckor var det dags för operationen som gick bra.

”Får nedsatt aptit”
Under en gastric sleeve-operation görs magsäcken om till en rörformad struktur där den yttre delen av magsäcken tas bort. Peter Loogna berättar att magsäckens volym reduceras från drygt två liter till 100 milliliter.
– Under operationen tas den del av magsäcken som producerar hungerhormonet Ghrelin bort, vilket gör att patienten får nedsatt aptit.

Att ändra matvanorna har inte varit något problem för Brittis, men hon menar att de första veckorna efter operationen var lite speciella.
– Först fick jag bara äta flytande föda och sedan bara mosad mat fem gånger om dagen. Eftersom att min magsäck var betydligt mindre än tidigare blev portionerna ganska små.

Slipper värken
Hon lärde sig snabbt hur mycket – eller lite – hon behövde äta för att bli mätt och gick snabbt ner i vikt, ändå berättar hon att det tog tid att inse att hon faktiskt inte var så stor längre. På ett och ett halvt år gick hon ner sex storlekar och fick byta ut hela sin garderob.
– Jag har inte ont i knän och höfter längre, jag kan gå i trappor och böja mig ner utan problem. Jag har aldrig ångrat att jag gjorde den här operationen.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

GHP_Studie_artikelbild

Studie: Patienter friskare och lyckligare – av överviktskirurgi

Att fetma är skadligt för hälsan och kan ge allvarliga följder har länge konstaterats, men vetenskapliga studier visar även att fetma kan påverkas av djupare orsaker som grundar sig i bland annat genetik.
Att ändra livsstil och kostvanor räcker därför inte alltid – och kirurgi kan i dessa fall vara mer effektivt både på kort och lång sikt.  

Statistik visar att ungefär hälften av den svenska befolkningen mellan 16-84 år lider av övervikt eller fetma, siffror som fortsätter att öka. Fetma är en folksjukdom som uppstår av en obalans när energiintaget är större än energiförbrukningen. Det finns olika grader av fetma men alla bör tas på allvar då de kan ha en direkt eller successivt skadlig effekt på såväl den fysiska som psykiska hälsan då kroppen utsätts för påfrestningar som i sin tur ökar risken för följdsjukdomar, som bland annat diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och sömnapné. Fetma kan i många fall även kopplas till depression då livskvaliteten försämras genom bland annat sjukdomar, men också på grund av vardagliga begränsningar så som minskad rörelseförmåga, trötthet och sämre självkänsla. Flera forskare menar även att de som lider av fetma löper ökad risk att dö i förtid.
Är du överviktig och vill veta mer om överviktskirurgi? Läs mer här

Fetma kan bero på faktorer som ärftlighet, livsstil och psykisk ohälsa men även läkemedel, boendemiljö och ekonomi. Studier visar att vissa kan ha lättare att utveckla fetma beroende på sin ämnesomsättning, vilket påverkar förmågan att bränna och lagra kroppsfett. För att lyckas gå ner i vikt kan de därför behöva individuell hjälp när det kommer till att ändra tankemönster kring sin livsstil. Samtidigt kan de genetiska förutsättningarna för att lyckas gå ner i vikt – och framförallt hålla den – skilja sig från person till person. Beroende på hur kroppen fungerar kan den som har genomgått en viktnedgång genom till exempel bantning lätt falla tillbaka, då kroppen vill återgå till sitt ursprung. För många kan därför överviktskirurgi vara det enda sättet att lyckas.

Minskade hungerskänslor
Överviktskirurgi kan genomföras på olika sätt, exempelvis genom Gastric bypass och Sleeve gastrectomy, två av de vanligaste metoderna i Sverige. Metoderna justerar funktioner i magsäcken som kan hjälpa till att påverka kroppens energibehov och därmed förhålla sig till energiintag och energiförbrukning på ett mer hälsosamt sätt. Till skillnad från olika dieter kan översiktskirurgi dels bidra till minskade hungerkänslor men även till att minskad volym mat krävs för att ge mättnadskänslan, vilket kan resultera i viktnedgång.
Vill du gå ner i vikt? Läs mer om GHP Kirurgkliniken Stockholm här

Vilken effekt operationen har kan skilja sig från person till person men gemensamt för båda ingreppen är att de har en långsiktig påverkan. Generell viktnedgång efter ett Sleeve Gastrectomy-ingrepp brukar pågå i upp till två år efter operationen och det är inte ovanligt att man då har gått ned ungefär 65 procent av sin övervikt, medan studier visar att många efter en Gastric bypass-operation har tappat 75 procent av sin övervikt under samma tid. 

Minskad risk för följdsjukdomar
Svensk forskning visar dessutom att överviktskirurgi kan minska risken att drabbas av allvarliga följdsjukdomar, vilket leder till att många upplever en förbättrad livskvalitet. De flesta upplever även ett starkare psykiskt välmående och att de känner sig lyckligare då resultatet av operationen ofta öppnar upp för en känsla av nystart där man kan börja om och göra rätt under nya förutsättningar. 

Linnea Juto är dietist på GHP Kirurgkliniken. Hon understryker att man efter operationen själv behöver jobba aktivt med matval, beteende och måltidsmönster för att uppnå bästa möjliga resultat.
– För att du ska få i dig det du behöver är det viktigt att både äta väl sammansatta måltider och att ta sina ordinerade vitamin- och mineraltillskott. Det är också viktigt att tugga noggrant och att låta måltiderna ta tid. Beroende på hur ens matvanor ser ut innan operationen kan det i början kännas som att det är stora förändringar, säger hon.

Att ändra tankemönster och rutiner över en natt är inte alltid det enklaste även om ingreppet i sig kan ha en motiverande effekt. Det finns därför hjälp att få med både dietrådgivning och KBT-terapi hos GHP Kirurgkliniken Stockholm, med syfte att hjälpa patienten att inte falla tillbaka i gamla tankemönster.
Vill du veta mer om hur GHP Kirurgkliniken Stockholm arbetar? Klicka här

Som vid alla operationer finns det även risker vid kirurgisk behandling av fetma. Generella  komplikationer som kan uppstå i samband med en operation är till exempel sårinfektion, blodpropp, lunginflammation eller besvär med ärrbråck. Dessa kan ofta behandlas med gott resultat och leder sällan till långvariga men.

Finns flera finansieringsalternativ
Priserna för överviktskirurgi varierar mellan 80 000-90 000 kronor, vilket de flesta betalar privat. Det finns dock finansieringsalternativ, såsom avbetalning och bruttolöneavdrag, vilket innebär att arbetsgivaren betalar ut mindre lön till den anställda i utbyte mot att den anställda får privatsjukvård betald. 

Det finns i vissa fall även möjlighet att få vård via landstinget och sin vårdgaranti, men för att det ska godkännas krävs det att patienten har ett väldigt högt BMI och kan visa på en försämrad hälsa eller flera dokumenterade försök att gå ner i vikt. I de fall då patienten har ett så pass högt BMI att det till och med kan anses vara för riskfyllt att genomföra en operation krävs det att patienten går ner i vikt redan innan operationen för att ingreppet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Oavsett fetmans grad är det primära syftet med översiktskirurgi alltid att uppnå en förbättrad hälsa. 
Lär mer om de olika behandlingarna och boka ett utvärderingsbesök här

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

artikelbilden_ballongmetoden

Gå ner i vikt utan operation – med nya ballongmetoden

Tusentals överviktiga behöver hjälp att gå ner i vikt. De som inte kan eller vill genomgå ett kirurgiskt ingrepp kan nu behandlas med den så kallade ballongmetoden.
– Det är glädjande att kunna erbjuda ett alternativ som inte kräver ett ingrepp på magtarmkanalen, säger Peter Loogna, ansvarig kirurg vid överviktsenheten på GHP Kirurgkliniken Stockholm.

Som namnet antyder går ballongmetoden ut på att placera en silikonballong i magsäcken för att öka mättnadskänslan och tillåta mindre mat att få plats i magen. Den har redan hjälpt fler än 230 000 personer i världen att gå ner i vikt – och och nu finns den som ett alternativ till överviktskirurgi även i Sverige. 

GHP Kirurgkliniken Stockholm på Sophiahemmet håller alltid ögonen på nya behandlingar och tekniker. Kirurg Peter Loogna berättar att han och hans kollegor så ofta som möjligt reser till utbildningar och konferenser i olika länder för att lära sig mer om det som händer i branschen.
– Vi ser till att undersöka och lära oss så mycket som möjligt om nya metoder för att utvärdera vad vi ska ta med oss tillbaka till vår klinik. Det viktiga är att behandlingssätten är hållbara och trygga för individerna att gå igenom – och vi har sett att ballongmetoden är just en sådan. Att kunna erbjuda ett alternativ som inte kräver ett ingrepp på magtarmkanalen är glädjande, säger han.
Klicka här för att läsa mer om hur ingreppet går till

Tas bort lika enkelt som den sätts in
Enligt Peter är det här ett bra alternativ för dig som kanske inte passar kriterierna för kirurgi. För att få tillgång till behandlingen måste du ha ett Body Mass Index, BMI, på minst 27 och själv gjort flera seriösa försök att gå ner i vikt. Ballongen ligger inte inne permanent utan tas bort lika enkelt som den sätts in – och dessutom lämnar den sällan några bestående avtryck på magsäcken.
Vill du veta mer om Ballongmetoden och andra kirurgiska alternativ? Klicka här

Ballongen, som kallas ORBERA®, är FDA-godkänd och den mest använda ballongen till syftet i världen. Det långvariga resultatet av behandlingen har visat sig vara positivt – särskilt i kombination med ett livsstilsprogram. 
– Ett ingrepp på det direkta problemet är bara en liten del av processen att gå ner i vikt och må bra. Hos GHP Kirurgkliniken Stockholm blir du därför mottagen av ett specialistteam med bland annat kirurger, sköterskor, dietister och terapeuter som ser till att du inte bara går ner i vikt utan även lyckas hålla den, samtidigt som att du mår bra – både fysiskt och psykiskt, säger Peter.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.

Loogna_artikelbild2

Överviktskirurgi: ”Ett viktigt ingrepp”

Han är ett av Sveriges främsta namn inom överviktskirurgi och har sedan början av nittiotalet utfört tusentals operationer.
I dag är Peter Loogna ansvarig för kirurgin på GHP Kirurgkliniken Stockholm.
– Det är oerhört belönande att kunna ge individer en ny livskvalitet, säger han. 

1991 inledde kirurgen Peter Loogna sin karriär inom överviktskirurgi på sjukhuset i Örebro. Hans intresse för de olika ingreppen och nya tekniker som utvecklades över tid gjorde att han snabbt lärde sig mer om ämnet och i mitten av 2000-talet, när det blev mer populärt att operera sig, var han en av initiativtagarna till att starta upp fler kliniker i landet.
– Anledningen bakom det ökande trycket på överviktskirurgin var bland annat att det kom många nya medicinska studier som påvisade nyttan med ingreppet och att flera nya metoder, bland annat tillhålskirurgin som gör ingreppet mindre traumatiskt för individen, utvecklades. Det gjorde att fler fick upp ögonen för möjligheten att opereras, säger Peter.
Funderar du på överviktskirurgi? Boka in en konsultationstid här

Han var med och införde den smidiga tillhålstekniken på sjukhus i Kalmar, Hudiksvall och Ersta och har själv varit ansvarig för tusentals operationer under sin karriär. 2007 fick han ett samtal från Stockholm och kliniken som tills för ett par år sedan hette Bariatric Center. De hade beslutat sig för att införa titthålskirurgi och behövde någon som var erfaren inom ämnet. I samma veva valde de även att ingå ett samarbete med Global Health Partner, GHP, som är ett specialistläkarföretag. De specialiserade sig på just överviktskirurgi, nu med Peter Loogna som ansvarig läkare, och bytte senare namn till GHP Kirurgkliniken Stockholm.

"Många lider i tysthet"
Peter berättar att överviktskirurgin har i dag har en annan status än vad den hade tidigare. När han inledde sin karriär i Örebro ansågs den här typen av operation var något fult och tabubelagt – men när titthålstekniken kom skiftade inställningen.
– Jag tycker att det är ett viktigt ingrepp som kan hjälpa en person på så många olika sätt. Många överviktspatienter lider mycket, jag tror att det kan vara svårt att sätta sig in i deras situation om man inte själv är där. De upplever diskriminering och lider ofta av en rad sjukdomar i tysthet. Genom ett ingrepp kan de få en helt ny livskvalitet, något som inte bara är belönande för dem utan även för mig som ansvarig kirurg.

Innan han inledde sitt arbete på privatkliniken i Stockholm tillbringade Peter mycket fritid som allmänkirurg i Afrika. Under de senaste åren har övervikt och fetma blivit ett växande problem i flera afrikanska länder och sedan några år tillbaka har Peter samarbetat med kenyanska överviktskirurger för att hjälpa dem att utveckla sina tekniker.
Vill du veta mer om Peter och hans karriär? Klicka här

Får hjälp av ett specialistteam
Majoriteten av de som får möjlighet att genomgå en överviktsoperation hos Ghp Kirurgkliniken har ett BMI, Body Mass Index, på över 35. Innan en operation beviljas krävs det att man har gjort seriösa försök att gå ner i vikt på egen hand – och processen kräver mer än enbart det kirurgiska ingreppet.
– Fetma kan leda till en rad följdsjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, värre former av astma och migrän eller problem med att kunna bli gravid och det är mycket som kan ligga bakom sjukdomen, exempelvis en depression eller familjehistorik av övervikt. När man kommer till oss på GHP Kirurgkliniken Stockholm får man därför träffa ett helt team av specialister; bland annat en dietist och KBT-terapeut. Det kirurgiska ingreppet är bara en liten del av processen att lyckas gå ner i vikt och behålla den.

Kontakt

Månd: 08.00-14.00
Tisd - fred: 08.00-11.00
Av- och ombokning av bokad tid samt receptförnyelse kan lämnas på telefonsvaren dygnet runt.

Telefon: 08-406 28 45
Telefax: 08-406 28 47

Mail: info@kirurgkliniken.se

kirurgkliniken-logo

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på överviktskirurgi och allmänkirurgiska ingrepp. Under 2015 hade de runt 13 000 mottagningsbesök och genomförde drygt 1 150 operationer, varav 350 överviktsoperationer.

Här erbjuds du hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Kliniken har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna: Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och Gastric Banding. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har kirurgerna lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär, exempelvis hemorrojder och andra anala besvär. De opererar även olika former av bråck, vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot individer för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs av rutinerad och kompetent personal i Sophiahemmets moderna operationssalar.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö. De har mottagning måndag till fredag helgfria vardagar (tidsbokning krävs). De finns på Sophiahemmet i Stockholm och du kommer lättast dit med bil, buss eller tunnelbana.